In the Spotlights

  (Solo in C, Bes en Es)

4 opzichzelfstaande, afwisselende en uitdagende solowerken

   

      

 

Spontaniteit en vrolijkheid zijn de basiselementen voor..........Delighted Melody.

     

 

Flight of the Musquito..........is een werk voor solist en vliegenmepper.

Zal de mug worden gevangen? 

 
 

         

 

Gelukkig geeft de sirene van de ziekenauto ook wel eens reden tot blijdschap.

Het is zelfs swingen geblazen in..........Ambulance Boogie.

 

 

            

 

Whisky voor de geestdrift, koffie voor de pit, suiker en room toevoegen.

En even zijn alle zorgen verdwenen met..........Irish Coffee.

 

terug