With the sound of trumpets

 

      

Matteus 24:30-31

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt.

Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen brengen.

 

terug