Jesus, bleibet meine Freude

J.S.Bach

                                                                                            

 

Het koraal bezingt Jezus als kostelijk geschenk, als herder en leider.
Het is als een liefdesverklaring aan Maria's zoon.
Bach heeft dit werk gecomponeerd als een pastorale herdersdans met zijn dartele triolen
als versiering van de eenvoudige maar prachtige melodie.

 

 

terug