De Heer is waarlijk opgestaan!                      

Vijf bekende Paasliederen bewerkt voor jeugdorkest.

Elk lied begint met een voorspel zodat er ook

meegezongen kan worden tijdens de Paasviering.  

De Heer is waarlijk opgestaan

Daar juicht een toon

Christus, onze Heer, verrees

Sta op! Een morgen ongedacht

U zij de glorie

NB: het slagwerk is ad libitum

terug